Tin giáo xứ

Giuse Maria Lê Duy Phong

02-05-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Maria Lê Duy Phong by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Maria Lê Duy Phong đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Lâm

08-04-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Lâm by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Lâm đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Yên

19-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Yên by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Yên đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Hạnh

14-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Hạnh by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Hạnh đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Văn Đạo

12-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Nguyễn Văn Đạo by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Đạo đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Maria Mađalêna Bùi Thị Hồng Vân

11-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Mađalêna Bùi Thị Hồng Vân by

Thông báo tin buồn Chị Maria Mađalêna Bùi Thị Hồng Vân đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Chu Thị Bảy Ứng

05-03-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Chu Thị Bảy Ứng by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Chu Thị Bảy Ứng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Vũ Thị Bằng

25-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Vũ Thị Bằng by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Vũ Thị Bằng đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Lễ tang Bà cố Maria Đào Thị Ân

14-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Lễ tang Bà cố Maria Đào Thị Ân by

Hình ảnh Lễ tang Bà cố Maria Đào Thị Ân, thứ tư ngày 13/02/2019.

Hình ảnh, Random Đọc thêm

Maria Đào Thị Ân

11-02-2019 Chức năng bình luận bị tắt ở Maria Đào Thị Ân by

Thông báo tin buồn Bà Cố Maria Đào Thị Ân đã được Chúa gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI