Mùa chay

“Đấng tín trung” – Bài giảng Chúa nhật 2 Mùa Chay C

09-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Đấng tín trung” – Bài giảng Chúa nhật 2 Mùa Chay C by

Tín trung, hay trung thành, là luôn giữ những gì mình đã hứa, trước sau như một, dù có phải thiệt thòi hệ luỵ.

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Vào sa mạc” – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm C

03-03-2022 Chức năng bình luận bị tắt ở “Vào sa mạc” – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm C by

Để Mùa Chay sinh ơn ích thiêng liêng, mỗi chúng ta cùng vào sa mạc với Chúa Giêsu…

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Ông này là Con Thiên Chúa” – Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá 2021

25-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Ông này là Con Thiên Chúa” – Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá 2021 by

Lời tuyên xưng « Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa » ở phần cuối của trình thuật, như một đáp số cho mọi vấn nạn đặt ra…

Mùa chay, Random Đọc thêm

Huyền nhiệm sự sống – Bài giảng Chúa nhật V Mùa Chay năm B

19-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Huyền nhiệm sự sống – Bài giảng Chúa nhật V Mùa Chay năm B by

Sự sống quanh ta thật huyền nhiệm. Từ con người đến muôn vật cỏ cây, mỗi loài mỗi kiểu,…

Mùa chay, Random Đọc thêm

Đấng giải phóng – Bài giảng Chúa nhật IV Mùa Chay năm B

11-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Đấng giải phóng – Bài giảng Chúa nhật IV Mùa Chay năm B by

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Canh tân cách thực hành Đức Tin – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Chay năm B

04-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Canh tân cách thực hành Đức Tin – Bài giảng Chúa nhật III Mùa Chay năm B by

Mùa Chay là mùa canh tân đổi mới. Canh tân cách thực hành Đức Tin là điều kiện thiết yếu để chúng ta đổi mới cuộc đời.

Mùa chay, Random Đọc thêm

“Lên núi” – Bài giảng Chúa nhật II Mùa Chay năm B

26-02-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở “Lên núi” – Bài giảng Chúa nhật II Mùa Chay năm B by

Sám hối ăn năn, giao hòa với Chúa và với anh em, từ bỏ lối mòn của quá khứ để dám lên đường khởi đầu một hành trình mới,

Mùa chay, Random Đọc thêm

Tội lỗi và tình thương – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm B

20-02-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Tội lỗi và tình thương – Bài giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm B by

Sống tinh thần Mùa Chay là khiêm tốn nhìn nhận mình còn nhiều tội lỗi, đồng thời nhận ra tình thương bao la của Thiên Chúa.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Một niềm tín trung – Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá

04-04-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Một niềm tín trung – Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá by

Lời Chúa hôm nay vừa nêu cao hình ảnh Đức Giêsu như một Tôi tớ tín trung của Thiên Chúa,…

Mùa chay, Random Đọc thêm

Đức Kitô là sự sống

28-03-2020 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức Kitô là sự sống by

Vâng, Đức Giêsu chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ sự sống, là Đấng ban sự sống.

Mùa chay, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW