Lịch phụng vụ

Lịch phụng vụ tháng 10/2014

30-09-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch phụng vụ tháng 10/2014 by

Tháng 10 thường được gọi là Tháng Mân Côi với lễ Đức Mẹ Mân Côi mừng vào ngày mùng 7.

Lịch phụng vụ, Random Đọc thêm

Lịch phụng vụ Tháng 11/2013

31-10-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch phụng vụ Tháng 11/2013 by

Tháng 11 là tháng cuối cùng trong Niên Lịch Phụng Vụ. Giáo Hội muốn dùng tháng này để nhắc nhở chúng ta nhớ đến…

Lịch phụng vụ, Random Đọc thêm

Lịch phụng vụ Tháng 10/2013

03-10-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch phụng vụ Tháng 10/2013 by

Tháng 10 thường được gọi là tháng Mân Côi với lễ Mân Côi vào ngày 7/10/2013. Ngoài ra trong tháng này, chúng ta cũng mừng…

Lịch phụng vụ, Random Đọc thêm

Lịch phụng vụ Tháng 9/2013

22-08-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch phụng vụ Tháng 9/2013 by

Trong tháng này chúng ta sẽ mừng các Lễ Chúa Nhật Thường Niên (Năm C) 22, 23, 24, 25, 26. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ mừng…

Lịch phụng vụ, Random Đọc thêm

Lịch phụng vụ Tháng 8 năm 2013

31-07-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch phụng vụ Tháng 8 năm 2013 by

Trong tháng 8 này, chúng ta sẽ mừng Lễ các Chúa Nhật (Năm C) 18,19,20,21 Thường Niên, và Lễ Chúa Giêsu Biến Hình,…

Lịch phụng vụ, Random Đọc thêm

Lịch phụng vụ Tháng 7

03-07-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch phụng vụ Tháng 7 by

Trong Tháng 7 này, chúng ta sẽ mừng Lễ Chúa Nhật 14,15,16,17 Thường Niên (Năm C), và Lễ Thánh Gicôbê Tông Đồ,…

Lịch phụng vụ, Random Đọc thêm

Lịch phụng vụ Tháng 6/2013

22-05-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch phụng vụ Tháng 6/2013 by

Theo truyền thống lâu đời trong Giáo Hội, Tháng Sáu là tháng dành đặc biệt để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, với lễ kính Thánh Tâm…

Lịch phụng vụ, Random Đọc thêm

Lịch phụng vụ tháng 5/2013

24-04-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch phụng vụ tháng 5/2013 by

Theo truyền thống lâu đời trong Giáo Hội, Tháng 5 là tháng đặc biệt dâng kính Đức Mẹ và thường được gọi là Tháng Hoa.

Lịch phụng vụ, Random Đọc thêm

Lịch phụng vụ Tháng 2 – 2013

22-01-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Lịch phụng vụ Tháng 2 – 2013 by

Trong tháng 2 này chúng ta sẽ mừng Lễ Chúa Nhật 4 và 5 Mùa Thường Niên (Năm C)…

Lịch phụng vụ, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI