Lời Chúa hằng ngày

Chiên con ở giữa bầy sói – Lễ Thánh Luca, Tác Giả sách Tin Mừng

18-10-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Chiên con ở giữa bầy sói – Lễ Thánh Luca, Tác Giả sách Tin Mừng by

“Chiên con ở giữa bầy sói” (Lc 10, 1-9)

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Hãy bố thí những gì bên trong – Thứ Ba Tuần 28 Thường Niên

14-10-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Hãy bố thí những gì bên trong – Thứ Ba Tuần 28 Thường Niên by

“Hãy bố thí những gì bên trong” (Lc 11, 37-41)

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ngày 7/10 – Đức Mẹ Mân Côi

07-10-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày 7/10 – Đức Mẹ Mân Côi by

Tất cả chúng ta điều rất quen thuộc với tràng hạt Mân Côi, bởi vì tràng hạt Mân Côi luôn đi đôi với lời kinh Kính Mừng,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Con người sắp bị nộp vào tay người đời – Thứ Bảy Tuần 25 Thường Niên

27-09-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Con người sắp bị nộp vào tay người đời – Thứ Bảy Tuần 25 Thường Niên by

“Con người sắp bị nộp vào tay người đời” (Lc 9, 43b-45)

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? – Thứ Sáu Tuần 25 Thường Niên

26-09-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? – Thứ Sáu Tuần 25 Thường Niên by

« Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ? » (Lc 9, 18-22)

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đức khôn ngoan được nhận ra bởi con cái của mình – Thứ Tư Tuần 24 Thường Niên

17-09-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Đức khôn ngoan được nhận ra bởi con cái của mình – Thứ Tư Tuần 24 Thường Niên by

“Đức khôn ngoan được nhận ra bởi con cái của mình” (Lc 7, 31-35)

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đứng gần Thập Giá Đức Giêsu, có Thân Mẫu Người – Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi

15-09-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Đứng gần Thập Giá Đức Giêsu, có Thân Mẫu Người – Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi by

Hôm nay, chúng ta cử hành lễ nhớ « Đức Mẹ Sầu Bi ». Như thế, trong đời sống của Đức Mẹ, cũng có những điều sầu bi,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Con Người làm chủ ngày Sa-bát – Thứ Bảy Tuần 22 Thường Niên

06-09-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Con Người làm chủ ngày Sa-bát – Thứ Bảy Tuần 22 Thường Niên by

“Con Người làm chủ ngày Sa-bát” (Lc 6, 1-5)

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Đừng Sợ! – Thứ Năm Tuần 22 Thường Niên

04-09-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Đừng Sợ! – Thứ Năm Tuần 22 Thường Niên by

Đừng Sợ ! (Lc 5,1-11)

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Lời của Người có uy quyền – Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên

02-09-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Lời của Người có uy quyền – Thứ Ba Tuần 22 Thường Niên by

Bài Tin Mừng mở đầu và kết thúc với kinh nghiệm « sửng sốt » và « kinh ngạc », khi nghe lời của Đức Giêsu và chứng kiến sức mạnh…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI