Ý cầu nguyện Tháng 01 Của Đức Thánh Cha

04-01-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Ý cầu nguyện Tháng 01 Của Đức Thánh Cha by

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng cho Những Thách Đố của Nhân Loại, Tháng 01 – 2018

Truyền giáo: Cầu nguyện cho các tôn giáo thiểu số tại Á Châu.

Xin cho các Kitô hữu cũng như các tôn giáo thiểu số tại Á Châu được hoàn toàn tự do sống niềm tin của mình.

Cầu nguyện

Lạy Cha nhân ái, trong tâm tình hiệp nhất với Đức Thánh Cha và mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ngài, con xin cầu nguyện cho các anh chị em tại Á Châu đang bước theo chân Chúa Giê-su, Con Cha. Con cũng cầu nguyện cho những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, những người vẫn đang tìm kiếm Cha bằng con tim chân thành. Đặc biệt, con cầu nguyện cho những ai đang gặp khó khăn trong việc sống niềm tin và tự do tôn giáo của họ, và cho những tín hữu đang bị áp bức, bị khai trừ vì họ tin tưởng nơi Cha.

Xin Chúa Thánh Thần tác động con tim của các nhà lãnh đạo để họ bảo vệ và phát triển hơn nữa quyền tự do tôn giáo trên toàn thế giới.

Những thách đố thực hành trong tháng

  • Trong tháng này, tôi sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn về các tôn giáo thiểu số ở Châu Á, để hiểu nhiều hơn về họ cũng như tình trạng tự do tôn giáo của họ. Điều này có thể giúp tôi cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Thánh Cha.
  • Tôi có cố gắng tìm hiểu những giá trị căn bản về xã hội, văn hóa, chính trị ngày hôm nay, mà Hội Thánh đã đề xuất chưa? Tôi có sống mạnh mẽ đức tin của tôi một cách nhất quán và chân thực, cho dù có bị hiểu lầm, bị chỉ trích hay không? Tôi có để cho bản thân bị chi phối bởi môi trường văn hóa xung quanh tôi, ở nhà tôi, ở nơi làm việc hay nơi các mối quan hệ, trong việc tự do sống đức tin của mình không? Tôi có dám nói về Chúa Giê-su, về Hội Thánh mà không sợ sệt hay xấu hổ không?
  • Tôi có những đề xuất, sáng kiến nào để áp dụng việc cầu nguyện và phản tỉnh trong cộng đoàn của tôi, và giúp mọi người hiểu rõ những cách thức mà xã hội hôm nay có thể làm giới hạn sự tự do của chúng ta trong việc rao giảng và sống như một Kitô hữu?

        Từ nguồn: clicktopray.org 
         Bạn Đường Linh Thao biên dịch 

Nguồn: dongten.net

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI