Thánh lễ sai đi và bổ nhiệm quý Cha trong Giáo phận Xuân Lộc 2018

06-09-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ sai đi và bổ nhiệm quý Cha trong Giáo phận Xuân Lộc 2018 by

Sáng ngày 05 tháng 09 năm 2018, tại Nhà nguyện Tòa Giám Mục Xuân Lộc, Đức Cha Chánh Giuse Đinh Đức Đạo đã chủ sự Thánh Lễ Sai Đi và trao bổ nhiệm thư cho một số Quí Cha hưu và Quí Cha thuyên chuyển trong Giáo phận. Đồng tế trong Thánh lễ có Quí Cha Quản Hạt, Quí Cha Cố, Quí Cha Chánh xứ có liên hệ và Quí Cha thuyên chuyển trong năm 2018 này.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha nhân danh Chúa trao cho quí Cha sứ mạng mới, để qua đó Tin Mừng của Chúa được lan tỏa khắp nơi. Đức Cha mời gọi quí Cha hãy xác tín mạnh mẽ vào ý Chúa trong việc bổ nhiệm này, để cùng cộng tác với Chúa thực hiện công trình lớn lao là cứu độ con người.

Đức Cha cũng chia sẻ với Quí Cha Ba điều liên quan đến việc bổ nhiệm:

Thứ nhất: Đức Cha nói đến ý thức và trách nhiệm của Giám mục, cùng với Ban Tư Vấn trong việc thuyên chuyển. Các Ngài đã suy nghĩ, cầu nguyện, bàn hỏi, đắn đo, cân nhắc một cách hết sức cẩn thận, với ý thức và trách nhiệm của mình; đi tìm ý Chúa và đưa ra quyết định để làm sao tìm thấy một sự phù hợp nhất, mang lại lợi ích cho cả đoàn chiên và người được sai đi.

Thứ hai: Đức Cha cũng nêu lên một thực tại: cho dù đã cân nhắc cẩn thận nhưng vẫn còn có thể sai lầm, vì sai lầm là yếu tố của bản tính nhân loại. Nhưng không vì thế mà không có việc bổ nhiệm, chúng ta tin mạnh mẽ vào ý Chúa và bước sang điều thứ Ba.

Thứ ba: Chúa bày tỏ ý định trong phương hướng nhân loại, trong khả thể con người có thể sai lầm, và Chúa dùng chính những người mang khả thể đó để Ngài thực hiện chương trình của Ngài cho một nơi nào đó hoặc qua con người nào đó.

Đức Cha cũng nêu lên một vài ví dụ trong việc thuyên chuyển các tu sĩ ở một vài nơi mà Ngài đã từng gặp. Ban đầu đương sự cảm thấy khó chấp nhận ý của Bề Trên, nhưng cuối cùng họ lại tìm ra ý Chúa và hăng say phục vụ hơn trong sứ vụ mình đã lãnh nhận. Cho nên Đức Cha mời gọi Quí Cha hãy xác tín vào ý Chúa.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha nhắn nhủ với Quí Cha qua việc bổ nhiệm. Xin Quí Cha hãy đón nhận. Cho dù thích hay không thích, cho dù vui hay buồn, xin Quí Cha hãy đón nhận việc bổ nhiệm này, như là sứ mệnh Chúa trao vào tay mình, để trong thời gian sắp tới, Quí Cha cố gắng thực hiện những gì tốt nhất cho Chúa. Hãy tận dụng hết mọi khả năng, sức lực, phương tiện, thời giờ để thực hiện cho Chúa, cho sứ vụ Chúa trao vào tay mình.

Sau bài giảng, Cha Giuse Đoàn Xuân Linh, Chưởng Ấn Tòa Giám mục công bố danh sách Quí Cha nghỉ hưu và danh sách thuyên chuyển, bổ nhiệm Quí Cha; có 5 Cha nghỉ hưu và 80 Cha thuyên chuyển và được bổ nhiệm trong đợt này.

Cùng với việc công bố đó, Đức Cha tận tay trao bổ nhiệm thư và tượng Đức Mẹ Núi Cúi cho Cha Quí, như một lời sai đi dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Núi Cúi.

Sau thánh lễ, cùng với vị chủ chăn giáo phận, Quí Cha dâng lời tạ ơn Chúa và ra về trong tinh thần yêu mến và vâng phục. Nguyện xin Chúa chúc lành cho sứ vụ mới của Quí Cha và cùng đồng hành với Quí Cha trong sứ vụ mới được thành công tốt đẹp.

Tin, Ảnh: BTT Giáo phận
Nguồn: giaophanxuanloc.net
About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI