Video Đại lễ Phục Sinh 2013 – Giáo xứ Kẻ Sặt hai miền

17-04-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Video Đại lễ Phục Sinh 2013 – Giáo xứ Kẻ Sặt hai miền by

GIÁO XỨ KẺ SẶT MIỀN BẮC

ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2013

GIÁO XỨ KẺ SẶT MIỀN NAM

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – THÁNH LỄ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ RỬA CHÂN

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – NGHI THỨC DỰNG TƯỢNG

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – NGẮM ĐỨNG VÀ DÂNG HẠT

THỨ SÁU TUẦN THÁNH – THÁO ĐANH VÀ KIỆU TÁNG XÁC

THỨ BẢY TUẦN THÁNH – KIỆU 14 CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

THỨ BẢY TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – KIỆU MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Camera – Trần Nhật Hoàng

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW