Thông báo của Giới trẻ về chuyên đề tĩnh tâm Tháng 10/2013

19-10-2013 Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo của Giới trẻ về chuyên đề tĩnh tâm Tháng 10/2013 by

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM GIỚI TRẺ THÁNG 10

Ban Đại Diện Giới trẻ thân mời các bạn trẻ trong Giáo Xứ (từ 16 tuổi trở lên) đến tham dự giờ tĩnh tâm của Giới  vào lúc 19h00, thứ bảy, ngày 26/10/2013 tại Nhà Thờ.

Chủ đề tĩnh tâm: “Chủ nghĩa cá nhân và Đạo hiếu trong gia đình”. Do Cha Đặc Trách Giới Trẻ Martino Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ.

Chương trình cụ thể

  • 19h00: Ổn định và sinh hoạt.
  • 19h20: Tuyên truyền hiến máu nhân đạo (Hội Chữ Thập Đỏ Tinh Đồng Nai).
  • 19h40: Thánh Hóa (Ca đoàn hát kinh Chúa Thánh thần).
  • Chia sẻ chủ đề tĩnh tâm.

Sau khi chia sẻ đề tài, ca đoàn hát một bài hoặc dạo một đoạn nhạc chuẩn bị Chầu Thánh thể.

  • Chầu Thánh Thể.
  • Đặt Mình Thánh Chúa.
  • Lời nguyện Giới trẻ.
  • Ca đoàn hát 1 bài phù hợp với chủ đề.
  • Lời nguyện Cha Đặc trách.

Phép lành Thánh thể

  • Kết chầu: một bài hát mang tâm tình tạ ơn (Ca đoàn).

Ban Đại Diện Giới trẻ rất mong và mời gọi bạn trẻ trong giáo xứ hy sinh thời giờ đến tham dự giờ tĩnh tâm, để qua đó nuôi dưỡng đời sống đức tin của bạn trẻ, đặc biệt trong Năm Đức Tin này.

Kẻ Sặt, ngày 19 tháng 10 năm 2013

          Linh Mục Đặc Trách                                                                                                 Trưởng Giới Trẻ

 

   Martino Nguyễn Đình Hoàng                                                                                  M.Goretty Phạm Thị Thuỵ Nhi

 

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI