Thánh lễ Sai Đi với Nghi thức trao và đón nhận văn thư sứ vụ mới

11-09-2020 0 bình luận by

Sáng Thứ Năm, ngày 10/9/2020, quý Cha Quản hạt, quý Cha Chánh và Phó xứ, đặc biệt quý Cha sẽ lãnh nhận sứ vụ mới đã trở về Tòa Giám Mục để cùng hiệp thông, đồng tế với Đức Cha Giáo phận trong Thánh Lễ Sai đi, cũng như lãnh nhận sứ vụ mới qua Bài sai của Đức Giám Mục Giáo phận trao ban.

Vào lúc 9 giờ sáng, Thánh Lễ Sai đi do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận cử hành tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục. Cùng đồng tế trên bàn thờ với Đức Cha Giáo phận là Đức Cha Phụ Tá Gioan Đỗ Văn Ngân, quý Cha trong Ban Tư vấn, Quý Cha Quản Hạt và đại diện quý Cha sẽ nghỉ hưu sau một chặng hành trình dài phục vụ.

Trong bầu khí trang trọng chuẩn bị bước vào Thánh Lễ, những lời dẫn đầu lễ của Cha Trưởng Ban Phụng vụ khơi mở dần những ý nghĩa, mà từ thẳm sâu, đối với quý Cha sắp lãnh nhận giấy bổ nhiệm sứ vụ mới, ắt hẳn cảm thấy được chiều kích linh thánh trong sứ vụ Chúa trao qua tay Bề Trên Giáo phận. “Nếu chúng ta nghe được trong thẳm sâu tâm hồn sự hiện diện của Chúa, khi bước lên nhận giấy bổ nhiệm ‘Ta đã chọn con, đã yêu con bằng mối tình muôn thưở,’ thì hẳn tình yêu Chúa sẽ trở nên ánh sáng chiếu soi lòng ta, đốt cháy tâm hồn ta, giúp chúng ta đi vào sứ mạng với trọn tình yêu và lòng nhiệt thành mới mẻ, đến độ không chịu nổi khi thấy lòng mình dửng dưng với Chúa và quặn đau khi thấy tín hữu của mình bỏ Ngài.”  Nhưng để quý Cha có được tâm tình, sự nhiệt thành của người mục tử, các ngài cần lời cầu nguyện của tất cả dân Chúa như lời Đức Cha Giáo Phận đã ngỏ lời với Đức Cha Phụ Tá, quý Cha trong phần nhập lễ “Xin Đức Cha Phụ tá, quý Cha, tất cả cộng đoàn, chúng ta hãy cầu nguyện cho các cha sẽ lãnh nhận sứ vụ mới, để trong bầu khí linh thiêng, mọi người đều cảm thấy như chính Chúa, qua Bề Trên Giáo phận, trao cho từng người sứ vụ coi sóc đoàn chiên của Chúa, thay mặt Chúa để dẫn đưa đoàn chiên về với Chúa.”

Sau bài Tin Mừng, trước khi chia sẻ các ý suy niệm từ trình thuật của Thánh Luca 10, 1-9, bằng một cung giọng trầm và chậm rãi thật tâm tình, Đức Cha Giáo phận đã trải lòng với quý Cha về những ưu tư trong trách nhiệm của một bề trên trong hành trình quyết định bổ nhiệm, sai “những người anh em linh mục” của Ngài ra đi trong một sứ vụ mới. Đức Cha nói rằng “Với nhiều ngày suy nghĩ, tìm hiểu, lắng nghe những khắc khoải, hỏi ý kiến các Cha trong Ban Tư Vấn trong việc bổ nhiệm các cha… nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn là của vị giám mục giáo phận. Bởi vì việc bổ nhiệm này liên quan đến Anh Em Linh mục, liên quan đến đoàn dân của Chúa, vì chính Anh Em Linh Mục sẽ hướng dẫn họ trở về với Chúa. Nên trên hết, là lắng nghe tiếng Chúa nói.” Vẫn trong cung bậc của cảm xút đó, Đức Cha chia sẻ điều mà Ngài vẫn đau đáu, tự hỏi “Làm sao có thể truyền đạt cho Anh Em Linh Mục ý muốn của Chúa” khi gặp gỡ từng các cha của Ngài. Thế nên, những chia sẻ thật gần, rất thật ấy đủ để cho người nghe tin vào thánh ý và chương trình của Thiên Chúa đang hoạt động nơi Giáo Phận Xuân Lộc này.

Tiếp sau những tâm tình riêng, Đức Cha trở lại với bài Tin Mừng mà Luca thuật lại những lời Chúa Giê su căn dặn các môn đệ khi Người chỉ định 72 môn đệ ra đi trong cánh đồng truyền giáo. Với những điểm cụ thể mà Chúa căn dặn, Đức Cha khơi gợi điểm suy tư cật vấn “Vậy đâu là điều mà Chúa nói với chúng ta?”. Đức Cha tiếp “Những điều mà Chúa nói với các môn đệ ngày xưa, cũng là những điều mà Chúa nói với các cha hôm nay.”  Nếu Chúa nói với các môn đệ: đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép; đừng chào hỏi ai dọc đường, Đức Cha giải thích rằng, những thứ mà Chúa nói người môn đệ đừng mang theo vẫn có giá trị quan trọng của nó, nhưng như Đức Cha nhấn mạnh “Chúa muốn chúng ta tìm kiếm, đặt sự ưu tiên nào đó lên hàng đầu […] Vậy ưu tiên đó là gì?”

Thứ nhất, khi sai các môn đệ đến những nơi mà chính Chúa sẽ đến, Đức Cha diễn giải, chính là để người môn đệ chuẩn bị cho đoàn dân đón nhận Chúa. Và đó phải là viễn tượng trong sứ vụ của người môn đệ khi được sai đi. Điểm suy niệm thứ hai Đức Cha nói đến liên hệ đến tinh thần cộng tác trong sứ vụ “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Đức Cha chia sẻ, “Chúa không nói chúng ta làm cật lực một mình, nhưng là xin thêm người cộng tác.” Tinh thần cộng tác đòi sự quên mình, sự hy sinh, biết cách đón nhận ý kiến của nhau, và nhất là đòi hỏi phải có sự hiệp nhất. Tiếp tục bài giảng, Đức Cha trích lại lời Chúa căn dặn các môn đệ “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.  Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép,” và Đức Cha khuyên nhủ “Chúa dặn rằng: điểm tựa căn bản, sức mạnh của chúng ta là tình yêu của Chúa. Như thế, những thứ khác không phải là điều quan trọng […] Thế nên, chúng ta cần phải nhận ra đâu là điểm tựa của đời mình.” Vẫn chưa dừng lại những ý suy niệm cho hành trình sứ vụ mới, Đức Cha nhắn gửi với các cha rằng “Hãy làm việc nhân danh Chúa” và, “Hãy đưa cho Chúa tất cả sức lực, thời gian của mình để phục vụ Chúa”. Điểm thứ tư trong bài giảng chính là sự “Chúc lành- bình an” mà Đức Cha mong muốn các cha thực hiện. Các ngài sẽ là người đem đến sự bình an cho các tâm hồn, bình an cho những gia đình, bình an và sự hiệp nhất trong giáo xứ “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’”. Nhưng để mọi người có thể nhận ra “Nước Trời đang đến gần”, và “nhận ra Chúa đang yêu thương họ” Đức Cha mong muốn các cha sẽ tự do, thanh thoát trong các mối tương quan, nhờ đó, đoàn dân Chúa chỉ bám chặt, tương quan thân tình với Chúa mà thôi. Kết thúc bài giảng, Đức Cha Giáo phận xin Chúa thánh hóa sứ vụ mới mà các cha sẽ lãnh nhận, cũng như xin Đức Mẹ cùng đồng hành với các ngài trên con đường sứ vụ, hành trình mới.

Sau bài giảng, Nghi thức trao và lãnh nhận Văn thư bổ nhiệm được diễn ra trong bầu khí linh thánh của Thánh Lễ, cũng như toát lên được ý nghĩa sâu sắc của nghi thức không chỉ đối với quý cha lãnh nhận nhưng còn nơi quý Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn tham dự. Chính hôm nay và tại Nhà Nguyện này, những hình ảnh diễn ra trong nghi thức không còn chỉ là vị Giám Mục Giáo phận trao và sai đi các Anh Em Linh Mục của Ngài, nhưng là hình ảnh chính Chúa Giêsu Kitô đang trao cho các cha sứ vụ ra đi làm việc cho Chúa, như xưa Người đã sai 72 môn đệ đi trước để chuẩn bị cho đoàn dân đón Chúa. Cùng trong nghi thức này, Đức Cha Giáo Phận cũng trao Văn thư Nghỉ hưu cho Cha Giuse Trần Văn Minh- Chánh xứ Thanh Bình, Cha Giuse Đinh Nam Hưng- Chánh xứ Bùi Chu, Cha Giacôbê Lâm Văn Thế- Chánh xứ Thống Nhất, Cha Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao- Chánh xứ Mẫu Tâm, và Cha Nguyễn Đinh, giúp xứ Phú Thiện về lại nhà Hưu dưỡng.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, mà chắc rằng, những của lễ được dâng trên bàn thờ hôm nay của quý Cha vừa mới lãnh nhận Văn thư Sứ vụ quả thật rất ý nghĩa vì liên hệ với “tấm bánh được bẻ ra, trao cho muôn người” mà chính Đức Kitô đã hiến tế, trao ban vì tình yêu, và đến lượt, các môn đệ của Người cũng thực hiện trong cùng một cách thức ấy.

Tin ảnh: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
Nguồn: giaophanxuanloc.net

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI