Têrêsa Nguyễn Thị Phương Khuyến

21-09-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Têrêsa Nguyễn Thị Phương Khuyến by

Thông báo tin buồn Bà Trương Vinh

TÊRÊSA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHUYẾN

 

  – Sinh năm 1959 tại Hố Nai, Biên Hoà.
  – Đã được Chúa thương gọi về lúc 4 giờ 30 sáng ngày 26/08/2021.
  – Nhằm ngày 19 tháng 07 năm Tân Sửu.

  – Tại Biên Hoà, Đồng Nai.
  – Hưởng dương 62 tuổi.
  – Xin Phân ưu cùng gia đình tang quyến.
  – Mong cộng đoàn cùng hiệp ý thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Bà Trương Têrêsa sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Cáo phó

NHỮNG BÀI VIẾT KHÁC

24/10/2021 Kẻ Sặt
21/10/2021 Kẻ Sặt
18/10/2021 Kẻ Sặt
05/10/2021 Kẻ Sặt
24/09/2021 Kẻ Sặt
23/09/2021 Kẻ Sặt
21/09/2021 Kẻ Sặt
30/08/2021 Kẻ Sặt
28/08/2021 Kẻ Sặt
28/08/2021 Kẻ Sặt

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW