Giới Trẻ 2014: Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay

24-03-2014 Chức năng bình luận bị tắt ở Giới Trẻ 2014: Chương trình tĩnh tâm Mùa Chay by

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY GIỚI TRẺ NĂM 2014

NGÀY 27- 28 – 29/03/2014

CHỦ ĐỀ : GIA ĐÌNH – CỘNG ĐOÀN – YÊU THƯƠNG – THUỶ CHUNG – HIỆP NHẤT
CHA GIẢNG PHÒNG : GIUSE PHẠM QUANG SÁNG, O.P

 

NGÀY THỨ NHẤT : 19H THỨ 5 NGÀY 27/3/2014

Chủ đề : Giới Trẻ – Cộng Đoàn Yêu Thương

 • Ổn định và làm dấu Thánh Giá.
 • Hát Kinh Chúa Thánh Thần (Ca đoàn).
 • Múa (Nhóm Lửa Tin Yêu).

Nghi thức sám hối (Giới Trẻ).

 • Bài hát về nghi thức sám hối (Ca đoàn).

Giới thiệu Cha giảng phòng (Cha phó).

 • Hát : Lắng nghe Lời Chúa (Ca đoàn).
 • Công bố Tin Mừng (Cha giảng phòng).

Bài chia sẻ

 • Hát : Cũng một kiếp người (Nguyên Vũ).

Bài chia sẻ (Tiếp theo)

 • Hát một bài trước khi Chầu (Ca đoàn).

Chầu Thánh Thể

 • Đặt Mình Thánh Chúa.
 • Hát (Ca đoàn).
 • Lời nguyện (Giới trẻ).
 • Hát một bài phù hợp với chủ đề (Ca đoàn).
 • Nghi thức Chầu Thánh Thể.
 • Phép lành Thánh Thể.

Kết thúc : Đọc Kinh trông cậy.

 

NGÀY THỨ HAI : 19H THỨ 6 NGÀY 28/3/2014

Chủ đề : Giới Trẻ – Cộng Đoàn Hiệp Nhất

 • Ổn định và làm dấu Thánh Giá.
 • Hát Kinh Chúa Thánh Thần (Ca đoàn).
 • Hát : Lắng nghe lời Chúa (Ca đoàn).
 • Công bố Tin Mừng (Cha giảng phòng).

Bài chia sẻ

 • Hát : Đời con nếu không có Ngài (Kim Thư).

Bài chia sẻ (Tiếp theo)

 • Hát (Ca đoàn).

Suy tôn Thánh Giá (4 chặng)

 • Hát phiên khúc bài hát : “Lời vọng tình yêu” cho phần dẫn, và hát điệp khúc sau mỗi Chặng đàng Thánh Giá (Ca đoàn).

Kết thúc : Cha ban phép lành cuối ngày.

 

NGÀY THỨ BA : 19H THỨ 7 NGÀY 29/3/2014

Chủ đề : Giới Trẻ – Cộng Đoàn Thủy Chung.

 • Ổn định và làm dấu Thánh Giá.
 • Hát Kinh Chúa Thánh Thần (Ca đoàn).
 • Hát : Lắng nghe lời Chúa (Ca đoàn).
 • Công bố Tin Mừng (Cha giảng phòng).

Bài chia sẻ

 • Hát : Bên Giêsu (Duy Hiếu).

Bài chia sẻ (Tiếp theo)

 • Múa (Giới Trẻ).

Chầu Thánh Thể

 • Đặt Mình Thánh Chúa.
 • Hát (Ca đoàn).
 • Lời nguyện (Giới trẻ).
 • Hát một bài phù hợp với chủ đề (Ca đoàn).
 • Nghi thức chầu Thánh Thể.
 • Phép lành Thánh Thể.
 • Hát (Ca đoàn).
 • Lời Cám Ơn (Giới Trẻ).

Kết thúc : Hát : Xin dâng lời cảm tạ (Ca đoàn).

Kẻ Sặt, ngày 15 tháng 03 năm 2014

      LINH MỤC ĐẶC TRÁCH                                                                                                        GIỚI TRẺ

 

MARTINO NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI