Cáo phó

Maria Nguyễn Thị Phú

29-04-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Phú đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Têrêsa Phạm Thị Liêng

26-04-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Têrêsa Phạm Thị Liêng (Bà Mụ Lê) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Chu Ngọc Bích

14-04-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Chu Ngọc Bích by

Thông báo tin buồn Cụ Phó Giuse Chu Ngọc Bích đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Năng

13-04-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Văn Năng by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Văn Năng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Chu Thị Tuyến

12-04-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Chu Thị Tuyến by

Thông báo tin buồn Bà Cố Anna Chu Thị Tuyến (Khấn) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Minh Luân

10-04-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Minh Luân by

Thông báo tin buồn Anh Giuse Phạm Minh Luân đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Trần Thị Hồng

26-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Trần Thị Hồng by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Trần Thị Hồng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Ngợi

05-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Ngợi by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ngợi (Phương) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Thanh Minh

02-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Phạm Thanh Minh by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Phạm Thanh Minh đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Ghi

01-03-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Phạm Thị Ghi by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Ghi đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW