Cáo phó

Giuse Đào Văn Phúc

26-07-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Đào Văn Phúc đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Văn Nông

18-07-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Nông đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Phạm Văn Thọ

16-07-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Trùm Giuse Phạm Văn Thọ đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Lê Huy Tín

11-07-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Cố Giuse Lê Huy Tín đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Phạm Thị Phế

08-07-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Phạm Thị Phế (Bà Túc) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Chu Minh Dũng

06-07-2021 0 bình luận by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Chu Minh Dũng đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Giuse Nguyễn Văn Á

02-07-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Giuse Nguyễn Văn Á by

Thông báo tin buồn Ông Giuse Nguyễn Văn Á (Nam) đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Đào Thị Mỹ

02-07-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Đào Thị Mỹ by

Thông báo tin buồn Cụ Bà Anna Đào Thị Mỹ đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Linh mục Giuse Lê Hoàng Thuỵ OP

23-06-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Linh mục Giuse Lê Hoàng Thuỵ OP by

Ai Tín Linh mục Giuse Lê Hoàng Thuỵ, OP đã được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Anna Nguyễn Thị Nhụ

19-06-2021 Chức năng bình luận bị tắt ở Anna Nguyễn Thị Nhụ by

Thông báo tin buồn Bà Cố (Toán) Anna Nguyễn Thị Nhụ được Chúa thương gọi về…

Cáo phó Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW