Lời Chúa hằng ngày

Sức mạnh từ trời cao – Chúa nhật 7 Phục sinh: Lễ Chúa Thăng Thiên

15-05-2021 0 bình luận by

Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Chúa Cha yêu mến anh em – Thứ Bảy Tuần 6 Phục sinh

14-05-2021 0 bình luận by

Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Lòng anh em sẽ vui – Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh

13-05-2021 0 bình luận by

Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Nỗi buồn trở thành niềm vui – Thứ Năm Tuần 6 Phục sinh

12-05-2021 0 bình luận by

Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Phúc thay lòng dạ – Lễ Đức Mẹ Fatima

12-05-2021 0 bình luận by

Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Dẫn đến toàn bộ sự thật – Thứ Tư Tuần 6 Phục sinh

11-05-2021 0 bình luận by

Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn, Người sẽ không tự mình nói điều gì,…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Có lợi cho anh em – Thứ Ba Tuần 6 Mùa Phục sinh

10-05-2021 0 bình luận by

Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Làm chứng về Thầy – Thứ Hai Tuần 6 Mùa Phục Sinh

09-05-2021 0 bình luận by

Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Ở lại trong tình thương – Chúa nhật 6 Phục sinh năm B

08-05-2021 0 bình luận by

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy…

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Thế gian ghét anh em – Thứ bảy Tuần 5 Phục sinh

07-05-2021 0 bình luận by

“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước….

Lời Chúa hằng ngày, Random Đọc thêm

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI

Giáo Xứ Kẻ Sặt

FREE
VIEW