Tiểu sử Cha Giuse Trần Phú Sơn

 

LINH MỤC GIUSE TRẦN PHÚ SƠN

  • Sinh ngày 07/02/1958 tại Hoà Cường, Quảng Nam.
  • Thụ phong Linh mục ngày 30/09/1988 tại Giáo xứ Bắc Hải, Hố Nai.
  • Từ 1989 – 1995, Phó xứ Ngọc Lâm, Hạt Phương Lâm.
  • Từ 1995 – 2004, Chánh xứ Ngọc Lâm, Hạt Phương Lâm.
  • Từ 1998 – 2004, Quản Hạt Phương Lâm.
  • Ngày 26/05/2004, tiếp nhận Chánh xứ Giáo xứ Kẻ Sặt.

 

Tiếp tục cập nhật…

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI