Thứ Tư Tuần 10 TN: Để chu toàn thánh ý

13-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thứ Tư Tuần 10 TN: Để chu toàn thánh ý by

Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)

Suy niệm: Chúa Giêsu không đến để hủy bỏ “Luật Môsê và lời các ngôn sứ” là những điều được dạy trong Cựu Ước. Ngài đến trong thế gian để thực hiện điều Thiên Chúa đã hứa và các ngôn sứ đã báo trước trong Cựu ước, đó là hoàn thành sứ mạng của Đấng Mêsia, Đấng Cứu Chuộc thế gian. Thật vậy, Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình Do Thái yêu mến Lề Luật. Thánh cả Giuse, “người công chính”, cùng với Đức  Maria, người “đẹp lòng Thiên Chúa” luôn chu toàn Lề Luật. Nếu như sự bất tuân của Ađam và Evà đã đem sự chết đi vào thế gian, thì Chúa Giêsu Kitô, Đấng hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa theo như sách Luật dạy, đã đem lại sự sống cho toàn thể nhân loại. Trong Cựu Ước, con chiên dùng để tế lễ phải là con chiên không tì vết, thì chính Chúa Giêsu là “Con Chiên vẹn toàn, vô tì tích” (1Pr 1,19), là Đấng tự nguyện làm lễ tế cứu độ dân mình. Cuộc đời của Chúa Giêsu hoàn tất những gì đã nói về Ngài trong Cựu Ước; và Lề Luật chỉ nhờ Ngài mới có được đầy đủ ý nghĩa. Chính vì lý do đó mà động từ “kiện toàn” được sách Tin Mừng thánh Mátthêu sử dụng 14 lần nhằm nhấn mạnh vai trò kiện toàn Lề Luật của Chúa Giêsu.

Mời Bạn: Những điều Chúa dạy trong Thánh Kinh được bạn thực hiện đến mức nào? Bạn làm ở mức tối thiểu hay ở mức cao nhất?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày làm một việc theo lời Chúa dạy với tinh thần vâng phục cao độ.

Cầu nguyện: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy làm chủ tâm hồn con và cho con say mê thực hiện thánh ý Chúa.

Nguồn: daminhvn.net

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI