Thánh lễ Tạ ơn mừng Tân linh mục Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, CRM

11-06-2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Thánh lễ Tạ ơn mừng Tân linh mục Phêrô Maria Phạm Đức Nhật, CRM by

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet

Bản quyền © 2012 | www.giaoxukesat.com
ĐỊA CHỈ: SỐ 1/2 - KHU PHỐ 3 - PHƯỜNG TÂN BIÊN - BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI